Skriv ut den här sidan

Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Uppdraget omfattar att förse förbrukningshjälpmedel till cirka 125 000 patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Några vanliga frågor och svar

Vilka produkter tillhandahåller Förbrukningshjälpmedel i hemmet?

  • Inkontinenshjälpmedel
  • Diabeteshjälpmedel
  • Näring för personer 16 år och äldre
  • Förband- och sårvårdsmaterial
  • Kompressionsmaterial


Hur beställer patienterna sina produkter?

Uttag (beställning) görs genom att logga in på 1177.se eller via talong.

 

Hur levereras produkterna till patienten?

Diabeteshjälpmedel kan endast levereras till utlämningsställe. Kompressionsmaterial skickas hem till patienten, men i de fall paketet inte får plats i brevlådan/postfacket så lämnas en avi och paketet kan hämtas ut hos utlämningsställe.
Sortimenten förband och sårvård, näring och inkontinenshjälpmedel skickas hem till patienten, men patienten kommer gemensamt med förskrivaren överens om leverans ska ske utan telefonavisering och därmed lämnas utanför dörren eller om det ska ske telefonavisering och chauffören kan då bära in paketet innanför dörren. 

 

Kan alla produkter hämtas på utlämningsställe?

I dagsläget kan endast diabeteshjälpmedel hämtas ut på utlämningsställe, och i de fall kompressionsmaterial inte kan levereras direkt till postlådan/brevfacket så hämtas även dessa hjälpmedel ut på utlämningsställe. Det är inte möjligt att hämta hjälpmedel inom sortimenten förband och sårvård, näring samt inkontinens på utlämningsställe. Vi arbetar aktivt för att så snart som möjligt hitta en lösning på detta. Vi hoppas att vi inom en snar framtid ska kunna erbjuda utlämningsställe som leveranssätt för samtliga våra sortiment. 

 


Vad kostar produkterna?

För patienten gäller egenavgift. Mer information om egenavgifter: vårdgivarguiden.sll.se


Fler frågor?

För frågor gällande uttag, leveranser och patientavgift och fakturor hänvisar vi dig till kundtjänst på telefonnumer 08-123 36650.

För frågor gällande ditt behov av hjälpmedel och förskrivning hänvisar vi dig till din förskrivare. 

För övriga frågor hänvisar vi dig till 1177.

Verksamheten har en egen webbplats med adress:

fhh.sll.se