Ledning

Mikael Ohrling

Sjukvårdsdirektör

Karin Persson

Biträdande sjukvårdsdirektör/Ekonomidirektör

Anna Stenseth

Verksamhetsområdeschef psykiatri

Mats Söderhäll

Verksamhetområdeschef geriatrik/närakuter/ASIH/somatisk specialistvård/kost

Anna-Lena Christensson Österberg

Verksamhetsområdeschef Habilitering & Hjälpmedel

Ann-Charlotte Francis

HR-direktör

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Clara Hellner

FOU-direktör

Susanne Bayard

eHälsa/IT-direktör (CIO)

Helena Josefsson

Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Jörgen Helgesson

Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Maria Ahlmark

Biträdande verksamhetsområdeschef Primärvård

Stefan Kallström Jansson

Chefläkare